Watererfgoed Onderdendam

De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde voor Groningen. Daarom steunt de Provincie Groningen projecten die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren en onder de aandacht brengen. Eén van die projecten is het onderzoek van Werkgroep Historisch Watererfgoed in Onderdendam.

Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderdendam

Een aantal historische panden en bruggen in het dorp Onderdendam beschikt over het predicaat Rijks Culturele Erfgoedstatus (RCE). Dit geldt echter nog niet voor het gebied als geheel, dat ook over bepalende historische elementen beschikt zoals de historische kanalen en het omringende landschap. Werkgroep Historisch Watererfgoed Onderdendam wil daar verandering in brengen met het etiket ‘beschermingswaard’ voor het dorp als geheel.

Over de werkgroep

Historische elementen

Watererfgoed

Onderdendam en het omringende landschap hebben een lange en bijzondere watergeschiedenis, die nog duidelijk zichtbaar is en behouden moet blijven.

Over watererfgoed

Landschap

Karakteristiek aan de omgeving van Onderdendam is het open kleinlandschap met bochtige natuurlijke waterlopen die samenkomen in het dorp.

Over landschap

Dorp

Onderdendam ligt centraal in het tweestromenland van Hunze en Fivel. Het dorpshart wordt gevormd door het water en krijgt daardoor een besloten karakter.

Over Onderdendam

Monumenten

Onderdendam is al rijk aan monumenten, die met een beschermingswaard voor het hele gebied nog beter beschermd kunnen worden.

Meer monumenten

Subsidie Ruimtelijke kwaliteit

Kijk op de subsidiepagina Ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen voor meer informatie.

Naar de subsidie