Toegankelijkheidsverklaring

We willen dat iedereen alle informatie op deze websites goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsonderzoek

Deze website voldoet grotendeels aan de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen (EN 301 549-norm, WCAG2.1, niveau AA), waarop door Stichting Accessibility is getoetst op 5 maart 2024. 

Met de bevindingen zijn we direct aan de slag gegaan. Medio 2024 wordt door Stichting Accessibility gekeken of de bevindingen voldoende zijn opgepakt. Hierna publiceren we de definitieve resultaten van dit toegankelijkheidsonderzoek.  

Pdf-bestanden en video's

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan video's en documenten zoals Pdf-bestanden. Op dit moment kunnen we niet garanderen dat onze video's en Pdf-bestanden aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (gaan) voldoen. Er wordt intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel zo is.