Huis notaris S. van Meerten

Deze herenbehuizing werd in 1875 gebouwd met koetshuis en tuinmanswoning in opdracht van Notaris S. van Meerten. Het huis staat op de plek waar eerder het huis van notaris Hendrik Willem-Hoving stond, advocaat en schout- burgemeester van Onderdendam.

Notaris S. van Meerten was in 1787 een vurig lid van de patriottische beweging. Hoving werd in 1803 benoemd tot rechter in Fivelingokwartier. Hij had een groot gezin met zeven kinderen en liet daarvoor een groot huis bouwen. Nam in 1812 ontslag toen de politieke verhoudingen veranderden.

Na Notaris S.van Meerten werd het huis gebruikt als kantoor van Registratie en Domeinen. In 1920 wordt dit kantoor overgeplaatst naar Bedum. Daarna wordt het huis gekocht door Jan Albert Ploegh, iemand met een immens netwerk in de regio. Hij bezat o.a. twee boerderijen aan de Winsumerweg. Ploegh was koopman en bezat een stuk grond in Drenthe waar ijzererts gedolven werd. Hij was de eerste Onderdendammer met  centrale verwarming. De cokes kwam met een wagon aan in Bedum en werd opgeslagen in de grote schuur. De grote kachel, die na ieder stookseizoen weer groen geverfd moest worden, stond in de keuken Het huis is daarna gebruikt als kerk voor een aantal afgescheiden (vrijgemaakte) gemeenteleden van de Gereformeerde kerk. In de grootste kamer van de woning wordt kerk gehouden, voor het overige wordt het grote pand bewoond door drie gezinnen. Nu wonen er in het huis twee gezinnen.

Mr. A.J. van Roijen

Het bericht dat Mr. van Roijen hier heeft gewoond, leidt een heel hardnekkig bestaan in ons dorp. Komt waarschijnlijk doordat het meest in het oog springend huis en Mr. van Roijen een van de weinige Onderdendamsters is die landelijke bekendheid geniet. Hij behoorde tot het selecte gezelschap Nederlanders dat als Buitengewoon Lid van de Dubbele Tweede Kamer meeschreef aan onze eerste Grondwet van 1848. Later was hij van 30 oktober 1856 tot 15 september 1862 lid van de Eerste Kamer, 2146 dagen in totaal.