Schippersbeurs

Eerst zat de schippersbeurs op Boterdiep OZ no. 4. De schippersbeurs is later verplaatst naar de Bedumerweg 22. Het huis (Boterdiep OZ no. 4)  is ook gebruik geweest door het Groene Kruis.

Op de kaart van Beckeringh (voor 1800 ) staat een groot gebouw ten zuiden van de woning van de familie Nobel, Boterdiep OZ 2.  Eerder werd er aangenomen dat hier een jeneverstokerij was gevestigd  maar op de minuutkaart1832 van het Kadaster is geen bebouwing op deze plaats. Aangenomen mag worden dat de stokerij op of nabij Boterdiep OZ 4 stond.

De armoe op de boten was vaak schrijnend. De schippersvrouw moest maar zorgen dat ze met haar kroost de winter doorkwam. De schepen werden in die tijd getrokken door scheepsjagers, vaak opgeschoten jongens die, met of zonder paard, de boten trokken. Wanneer het geld op was, moest moeder de vrouw in ’t zeel. Een Groninger gezegde is dan ook: ‘Dij zien vraauw laif het, holdt heur veur ogen, zee schipper en dee heur in lien ‘.Vertaling: ‘Wie van zijn vrouw houdt, spaart haar en deed haar in de lijn ‘.Er werden veel bevrachtingen vanuit Onderdendam uitgevoerd, vooral stenen, draineerbuizen, zand, grint, steenkool, turf, aardappelen, stro, suikerbieten en vlas.